Група "Ариел"

Екип на групата:

Учители – Динка Генчевa и Лилия Диомова
Помощник-възпитател – Теменужка Пасхова