Ковид-19

Заболяването от коронавирус (COVID-19) е инфекциозно заболяване, причинявано от вируса SARS-CoV-2.
 
Повечето заболели от COVID-19 изпитват леки до умерени симптоми и се възстановяват без специално лечение. Някои обаче ще се разболеят тежко и ще имат нужда от медицинска помощ.

 
НАЧИНИ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
 
Вирусът може да се разпространява от устата или носа на заразен човек чрез малки течни частици, когато същият кашля, киха, говори, пее или диша. Тези частици варират от по-големи дихателни капчици до по-малки аерозоли.
 
Можете да се заразите чрез вдишване на вируса, ако сте в близост до заразен с COVID-19, или чрез докосване на замърсена повърхност и след това на очите, носа или устата. Вирусът се разпространява по-лесно на закрито и на оживени места.