Екип

Стилиян Иванов Вражев – Директор

Динка Генчева Божинова – Главен учител
Пепа Несторова Коева – Старши учител
Даниела Евгениева Данчева-Чапарова – Старши учител
Даниела Николова Янкова – Старши учител
Красимира Петкова Тодорова – Старши учител
Роза Борисова Петрова – Старши учител
Рада Стоянова Джафарова-Петрова – Старши учител
Светлана Александрова Изаири – Учител
Лилия Костадинова Диомова – Учител
Илияна Станкова Костадинова – Учител
Росица Калинова Желева – Учител
Боряна Янкова Джунджурова – Учител
Тони Маринова Керчева – Учител
Веселина Стоянова Стоянова – Учител
Тинка Дянкова Керчева – Завеждащ административна служба
Анна Грозданова Дженкова – Касиер, домакин
Величка Колева Петрова – Помощник-възпитател
Веска Георгиева Димова – Помощник-възпитател
Теменужка Байчева Пасхова – Помощник-възпитател
Йорданка Неделчева Гайдарджиева – Помощник-възпитател
Димитринка Манчева Василева – Помощник-възпитател
Росица Димитрова Кръстева – Помощник-възпитател
Керанка Стоянова Демирева – Помощник-възпитател
Диана Душкова Павлова – Помощник-възпитател
Ваня Колева Атанасова – Помощник-възпитател

Вълкана Неделчева Русева – Работник, кухня
Иван Денев Русев – Огняр
Янчо Георгиев Райков – Общ работник

Диляна Стоянова Николова – Счетоводител
Димитрина Стоянова Янева – Медицинска сестра
Надя Панайотова Цвяткова – Медицинска сестра