Група "Златна рибка"

Екип на групата:

Учители – Даниела Янкова и Красимира Тодорова
Помощник-възпитател – Величка Петрова