Група "Слънчо"

Екип на групата:

Учители – Роза Петрова и Веселина Стоянова
Помощник-възпитатели – Диана Павлова и Йорданка Гайдарджиева