Екип на групата:

Учители – Мария Калчева и Валентина Гогулева

Помощник-възпитател – Йорданка Гайдарджиева