ДГ "Веселушко" с филиал "Слънчо" - град Поморие​

Екипът на ДГ „Веселушко“ с ентусиазъм и професионализъм работи за превръщане на детската градина във възпитателно-образователна среда, която дава възможност на децата за творческа себеизява.
Ние държим на партньорството между педагози и родители.
В ДГ „Веселушко“ работят мотивирани педагози , притежаващи знания, умения, нагласа за творческа дейност и потребност от личностно развитие и усъвършенстване.

Новини

Групи

Основна сграда ДГ "Веселушко"

Филиал "Слънчо"