ДГ "Веселушко" с филиал "Слънчо" - град Поморие​

Уважаеми родители,

Когато сте на работа, но искате детето Ви да получи същата любов, грижи, знания и щастливото детство, което заслужава, ДГ „Веселушко“, град Поморие е тук, за да осигури спокойствие и сигурност на детето!🔔
🏡 ДГ „Веселушко“, град Поморие е образователен модел на предучилищното възпитание, разполагащ с творчески педагогически екип, изграждащ личностни качества у децата чрез много обич и внимание!🏡
📚 ДГ „Веселушко“, град Поморие предлага качествено образование, в което се въвеждат съвременни технологии в обучението!📚
👫 Идеята е да се осигурят благоприятни условия на децата, да изживеят пълноценно своето детство и активно да посрещнат предизвикателствата на времето чрез:
🌈Индивидуален подход – разбиране и уважение към всяко дете;
🌈Право на избор – среда, която осигурява чувство на успех и емоционален комфорт у децата;
🌈 Сътрудничество със семейството – взаимодействие и
партньорство между учители, деца и родители!
📢Кога?
🎯 Приемът в ДГ „Веселушко“ е целогодишен!
📢На каква възраст?
🎯За да сте част от нашето семейство, детето трябва да е навършило 2 години!
📢Ново!
🎯Новоприетите деца, навършили две години, през календарната 2024 г. ще бъдат обособени в самостоятелна група!
📢Как?
🎯Ако сте избрали нашата детска градина за Вашето дете, можете да получите информация на:
💌info-200753@edu.mon.bg
☎️ 0876/162 366
💞В удобно за Вас време ще се свържем и ще проведем среща💞

Новини

Групи

Основна сграда ДГ "Веселушко"

Филиал "Слънчо"