Прием на 2 годишни деца

Новоприетите деца, навършили две години през календарната 2024 година, ще бъдат обособени в самостоятелна група.