Прием на 2 годишни деца

Новоприетите деца, навършили две години през календарната 2024 година, ще бъдат обособени в самостоятелна група.

ПРИЕМ за учебната 2023/2024 година

ДГ „Веселушко“ обявява прием за 2023/2024 учебна година. Заявление може да подадете на място в детската градина. Напомняме, че от началото на учебната 2023/2024 година четиригодишните деца подлежат на задължително предучилищно образование! Допълнителна информация и необходими документи можете да намерите в секция „ПРИЕМ“. Очакваме Ви!